Mô hình quản lý

 

 

Giám đốc: Trực tiếp điều hành.

 

Phó giám đốc: Giám sát.

 

Trưởng phòng kinh doanh: Quản lý bán hàng, dự án, maketing.

 

Trưởng phòng kỹ thuật: Quản lý phòng dịch vụ, phòng sản xuất.

 

Trưởng phòng hành chính: Quản lý phòng kế toán, phòng ISO, nhân sự, giao nhận.

 

NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU NHÂN SỰ

 

 1. Nhân sự: Sau nhiều năm hoạt động đã trải qua bao khó khăn vất vã và để tồn tại và phát triển, đến nay Long Vũ đã có một đội ngũ đông đảo gồm hơn 60 cán bộ, nhân viên làm việc trong các phòng ban chuyên trách, cùng với hệ thống công tác viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cả nước.
 2.    Cơ cấu nhân sự:  

 

 

  • STT

  • TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN

  • TỈ TRỌNG

  • 1

  • ĐẠI HỌC

  • 20

  • 33,33%

  • 2

  • Cao Đẳng

  • 16

  • 26,66%

  • 3

  • Trung Cấp

  • 14

  • 23.33%

  • 4

  • Khác

  • 10

  • 16.66%

  • .

  • Tổng cộng

  • 60

  • 100%

 

Công Ty Long Vũ luôn hiểu rõ con người là nhân tố quyết đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, điều này được thể hiện rõ trong qui chế tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của Công ty. Với đội ngũ nhân viên có hàm lượng chất sám cao: 55 % là kỹ sư chuyên ngành (CNTT/QTKD/Kế toán) và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp đã giúp cho Công ty Long Vũ luôn có được các sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu khắt khe của thị trường.