Dịch vụ bảo trì khẩn cấp hệ thống thông tin

Công ty LONG VŨ sẽ tiến hành công tác vệ sinh và kiểm tra định kỳ cho thiết bị. Bên cạnh đó, các kỹ sư chuyên nghiệp của công ty LONG VŨ sẽ nhanh chóng có mặt tại nơi đặt máy trong vòng 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo sự cố từ khách hàng. Trong quá trình sửa chữa, nếu thiết bị phát sinh nhu cầu thay thế linh kiện, công ty LONG VŨ sẽ tiến hành thay thế miễn phí cho khách hàng. LONG VŨ cam kết hoàn tất công việc sửa chữa về phần cứng trong vòng 6 giờ kể từ khi nhận được cuộc gọi từ khách hàng. Khách hàng có thể gọi đến LONG VŨ để yêu cầu dịch vụ bất cứ lúc nào kể cả chủ nhật và ngày lễ, kể cả ngày hay đêm ( 7 ngày trong tuần, 24 giờ trong một ngày)

Đối tượng phục vụ: thiết bị còn trong hay ngoài thời gian bảo hành 

Công việc cụ thể:

  • Vệ sinh : 06 tháng/lần.
  • Kiểm tra : 01 tháng/lần.
  • Thay thế linh kiện tương đương.
  • Đảm bảo hoàn tất việc sửa chữa về phần cứng trong thời gian tối đa là 04 giờ.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

  • Biết rõ chính xác thời gian hoàn tất xử lý sự cố.
  • Khách hàng chủ động được các phương án làm việc dựa trên các cam kết về thời gian dịch vụ.
  • Giải quyết được “bài toán” khó về việc thuê mướn IT giỏi cho các doanh nghiệp.
  • Hoạch định được trước chi phí duy trì hoạt động cho hệ thống thông tin.