Dịch vụ bảo trì có hỗ trợ thiết bị thay thế

Công ty LONG VŨ sẽ tiến hành công tác bão dưỡng và kiểm tra định kỳ cho thiết bị. Bên cạnh đó, các kỹ sư của công ty LONG VŨ sẽ nhanh chóng có mặt trong vòng 4 giờ (trong giờ hành chánh) kể từ khi nhận được thông báo sự cố từ khách hàng. Trong quá trình sửa chữa, nếu thiết bị phát sinh nhu cầu thay thế linh kiện, công ty LONG VŨ sẽ tiến hành thay thế cho khách hàng nếu cần . Nếu sau 48 giờ thiết bị vẫn chưa được sửa chữa xong, công ty LONG VŨ sẽ nhanh chóng cho khách hàng mượn thiết bị tương đương để dùng tạm trong thời gian chờ sửa chữa. 

Đối tượng phục vụ: thiết bị còn trong hay ngoài thời hạn bảo hành.

Công việc cụ thể:

  • Vệ sinh : 06 tháng/lần.
  • Kiểm tra : 01 tháng/lần.
  • Thời gian hỗ trợ khắc phục sự cố: trong vòng 04 giờ.
  • Cho mượn tạm thiết bị sau 48 giờ nếu sự cố vẫn chưa khắc phục xong.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

  • Thay thế linh kiện miễn phí.
  • Đảm bảo công việc của khách hàng không bị gián đoạn trong thời gian sửa chữa.
  • Đảm bảo nhu cầu thay thế linh kiện nhanh chóng kịp thời.
  • Thiết bị được sửa chữa một cách nhanh chóng triệt để.
  • Khách hàng có thể hoạch định trước chi phí cho hệ thống thông tin.